Voor scholen

Hulp en advies in het onderwijs

Verloopt de ontwikkeling van een leerling anders dan verwacht? Zijn er bijvoorbeeld vragen over de cognitieve mogelijkheden van een leerling? Of wilt u graag eens dat iemand met u meekijkt in de klas? Neem dan contact op met Praktijk Reitsma om uw vragen voor te leggen en te bespreken wat Praktijk Reitsma voor u en/of uw leerling kan betekenen.

Schoolobservatie

Soms kan het fijn zijn als iemand even meekijkt in de klas. Een schoolobservatie geeft namelijk inzicht in hoe een kind functioneert in de groep. Hoe is bijvoorbeeld de werkhouding? Hoe verloopt de interactie met klasgenoten en met de leerkracht?

Bij Praktijk Reitsma volgt na een schoolobservatie altijd een korte nabespreking met de leerkracht en worden de bevindingen tijdens de observatie beschreven in een nauwgezet verslag, inclusief handelingsgerichte adviezen. Een schoolobservatie kan onderdeel uitmaken van uitgebreider onderzoek.

Intelligentieonderzoek

Het afnemen van een intelligentieonderzoek levert informatie over iemands manier van leren. Wat zijn sterke en minder sterke kanten? Wat kan er van een leerling verwacht worden en wat betekent dat voor het leren op school?

Bij Praktijk Reitsma kunt u terecht voor een intelligentieonderzoek voor kinderen van 6-16 jaar. In het uitgebreide onderzoeksverslag worden niet alleen de onderzoeksresultaten beschreven, maar ook wat dit betekent of kan betekenen in de dagelijkse praktijk op school en/of thuis en worden handelingsgerichte adviezen gegeven.

Hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid zijn verschillende theorieën en modellen ontwikkeld, maar een concensus over wat het concept precies betekent is er niet. Wél zijn de meeste wetenschappers het erover eens dat hoogbegaafdheid meer is dan alleen een hoge intelligentie. Bij Praktijk Reitsma wordt dan ook liever gesproken over 'kenmerken van hoogbegaafdheid'.

Heeft u vragen over hoogbegaafdheid of herkent u bij een leerling kenmerken die passen bij hoogbegaafdheid? Wilt u meer duidelijkheid en/of weten hoe u deze leerling goed kunt begeleiden? Praktijk Reitsma beschikt over de nodige expertise op dit gebied en helpt u graag verder.

Coaching en therapie

Werken in het onderwijs is geweldig, maar er komt veel bij kijken. Het is niet alleen de omgang met kinderen, maar ook contacten onderhouden met ouders en collega's. Lessen voorbereiden, gesprekken voeren, vergaderen, administratie bijhouden... En tussendoor ook nog lesgeven. Helemaal niet vreemd als dat soms eens te veel wordt!

Het kan fijn zijn er eens met iemand over te praten, bijvoorbeeld om situaties vanuit een ander perspectief te (leren) bekijken of om handvatten te krijgen hoe met bepaalde situaties om te kunnen gaan. Bij Praktijk Reitsma is ruime ervaring binnen het onderwijs aanwezig en kan er dus goed meegedacht worden met onderwijskrachten. Van harte welkom om contact op te nemen en de mogelijkheden te bespreken!